Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych!

Na Państwa ręce składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud i serce włożone w pełnioną przez nich misję edukacyjno-wychowawczą. Do Was należy przekazanie uczniom wiedzy na takim poziomie, by mogła w przyszłości zaowocować sukcesami życiowymi. Misja jaką pełnicie ma na celu kształtowanie umysłu, postawy młodych ludzi. Przekazywane wartości stanowią bowiem podstawę dla późniejszego samodzielnego życia w społeczeństwie. Absolwenci szkół to przyszłość nasza i naszej pięknej Ojczyzny.

Ścisła współpraca Nauczycieli, Uczniów i ich Rodziców owocuje rozwojem talentów, które dobrze ukierunkowane wpływają na przyszłość młodego człowieka. Ważne jest również przedstawianie młodzieży właściwych autorytetów oraz wzorców godnych naśladowania. Każdego dnia Pracownicy Szkół biorą ogromną odpowiedzialność za to by wychować młodzież na dobrych patriotów.

Niech bieżący rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów dydaktycznych. Pragnę życzyć także Państwu przy wykonywanych obowiązkach sił, cierpliwości oraz dobrego zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP

Zbigniew Biernat