Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie wychowawcze, którego główną funkcją jest pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci. Ma ona również na celu zmniejszenie ekonomicznych ograniczeń wśród ludzi […]

Czytaj więcej →