29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą: 1. obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, 2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia, 3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego, 4. prawa […]

Czytaj więcej →