Chrzest Polski przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, datuje się na rok 966. W sposób najobszerniejszy, a zarazem najbardziej sugestywny przebieg wydarzeń związany z przyjęciem chrztu przez Mieszka I opisuje Jan Długosz w słynnych „Rocznikach”. Zgodnie z przekazem Długosza, miejscem chrztu miało być Gniezno. Choć szczegóły dotyczące tego zdarzenia bywają kwestią sporną dla wielu historyków, […]

Czytaj więcej →

Już dzisiaj rusza program „Rodzina 500 plus”. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł […]

Czytaj więcej →