Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po jednomyślnym głosowaniu, powołał do życia nową komisję śledczą.  Głównym jej zadaniem będzie ocenienie prawidłowości i legalności działań wobec Amber Gold przez poprzedni rząd. Ponieważ, istnieje ryzyko licznych zaniechań i uchybień, które doprowadziły do afery na tak szeroką skalę. Komisja szczególny nacisk w swojej pracy będzie koncentrowała na poczynaniach ministrów gospodarki, infrastruktury,  […]

Czytaj więcej →