Rok 500+ w liczbach Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł. W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek […]

Czytaj więcej →

  Dzisiejszego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowił go w 2011 r. polski parlament „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji […]

Czytaj więcej →

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji […]

Czytaj więcej →

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2017 roku. Zbigniew Biernat Poseł na Sejm RP

Czytaj więcej →

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym obchodzimy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, będącej symbolem postępu i rozwoju w historii polskiego systemu nauczania pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności dla całego Grona Pedagogicznego i Pracowników za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Praca nauczyciela to nie zawód, ale przede wszystkim powołanie. W tym […]

Czytaj więcej →

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po jednomyślnym głosowaniu, powołał do życia nową komisję śledczą.  Głównym jej zadaniem będzie ocenienie prawidłowości i legalności działań wobec Amber Gold przez poprzedni rząd. Ponieważ, istnieje ryzyko licznych zaniechań i uchybień, które doprowadziły do afery na tak szeroką skalę. Komisja szczególny nacisk w swojej pracy będzie koncentrowała na poczynaniach ministrów gospodarki, infrastruktury,  […]

Czytaj więcej →

Z okazji dzisiejszego święta składam wszystkim Dzieciom, małym oraz tym nieco starszym najserdeczniejsze życzenia: tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie a także tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne. Dziękuję za Waszą radość i Wasz entuzjazm. Niech każdy dzień stanie się dla Was wielką przygodą!   Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat

Czytaj więcej →

Chrzest Polski przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, datuje się na rok 966. W sposób najobszerniejszy, a zarazem najbardziej sugestywny przebieg wydarzeń związany z przyjęciem chrztu przez Mieszka I opisuje Jan Długosz w słynnych „Rocznikach”. Zgodnie z przekazem Długosza, miejscem chrztu miało być Gniezno. Choć szczegóły dotyczące tego zdarzenia bywają kwestią sporną dla wielu historyków, […]

Czytaj więcej →