03-11-2016 1. Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca: a) wykorzystania środków przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe dla PSP i OSP w latach 2012-2016, b) wykorzystania środków przekazanych z budżetu MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG w roku 2016; 2. Sprawy różne. pos. 5. 20-10-2016 Sprawy bieżące pos. 4. 08-06-2016 Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na temat […]

Czytaj więcej →

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego nastroju oraz serdecznych spotkań z najbliższymi życzy Zbigniew Biernat Poseł na Sejm RP

Czytaj więcej →

  Rok 500+ w liczbach Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł. W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek […]

Czytaj więcej →

  Dzisiejszego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowił go w 2011 r. polski parlament „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji […]

Czytaj więcej →

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji […]

Czytaj więcej →

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2017 roku. Zbigniew Biernat Poseł na Sejm RP

Czytaj więcej →

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym obchodzimy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, będącej symbolem postępu i rozwoju w historii polskiego systemu nauczania pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności dla całego Grona Pedagogicznego i Pracowników za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Praca nauczyciela to nie zawód, ale przede wszystkim powołanie. W tym […]

Czytaj więcej →