Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji […]

Czytaj więcej →

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2017 roku. Zbigniew Biernat Poseł na Sejm RP

Czytaj więcej →

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym obchodzimy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, będącej symbolem postępu i rozwoju w historii polskiego systemu nauczania pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności dla całego Grona Pedagogicznego i Pracowników za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Praca nauczyciela to nie zawód, ale przede wszystkim powołanie. W tym […]

Czytaj więcej →

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po jednomyślnym głosowaniu, powołał do życia nową komisję śledczą.  Głównym jej zadaniem będzie ocenienie prawidłowości i legalności działań wobec Amber Gold przez poprzedni rząd. Ponieważ, istnieje ryzyko licznych zaniechań i uchybień, które doprowadziły do afery na tak szeroką skalę. Komisja szczególny nacisk w swojej pracy będzie koncentrowała na poczynaniach ministrów gospodarki, infrastruktury,  […]

Czytaj więcej →

Z okazji dzisiejszego święta składam wszystkim Dzieciom, małym oraz tym nieco starszym najserdeczniejsze życzenia: tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie a także tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne. Dziękuję za Waszą radość i Wasz entuzjazm. Niech każdy dzień stanie się dla Was wielką przygodą!   Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat

Czytaj więcej →

Chrzest Polski przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, datuje się na rok 966. W sposób najobszerniejszy, a zarazem najbardziej sugestywny przebieg wydarzeń związany z przyjęciem chrztu przez Mieszka I opisuje Jan Długosz w słynnych „Rocznikach”. Zgodnie z przekazem Długosza, miejscem chrztu miało być Gniezno. Choć szczegóły dotyczące tego zdarzenia bywają kwestią sporną dla wielu historyków, […]

Czytaj więcej →

Już dzisiaj rusza program „Rodzina 500 plus”. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł […]

Czytaj więcej →

29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą: 1. obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, 2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia, 3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego, 4. prawa […]

Czytaj więcej →

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie wychowawcze, którego główną funkcją jest pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci. Ma ona również na celu zmniejszenie ekonomicznych ograniczeń wśród ludzi […]

Czytaj więcej →