Lp. Tytuł Numer 1. w sprawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 526 2. w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020, priorytetu 4. […]

Czytaj więcej →