Plan pracy w formacie PDF Projekty ustaw skierowane do komisji » Projekty uchwał skierowane do komisji » Inne przedłożenia skierowane do komisji » Uchwalone opinie » Uchwalone dezyderaty » Pełne zapisy przebiegu posiedzeń » Posiedzenia komisji: planowane » zrealizowane »

Czytaj więcej →

Suski Marek  (PiS) przewodniczący Karpiński Włodzimierz  (PO) zastępca przewodniczącego Malik Ewa  (PiS) zastępca przewodniczącego Sitarski Krzysztof  (Kukiz15) zastępca przewodniczącego Zubowski Wojciech  (PiS) zastępca przewodniczącego Ardanowski Jan Krzysztof  (PiS) Arent Iwona  (PiS) Aziewicz Tadeusz  (PO) Bańkowski Paweł  (PO) Biernat Zbigniew  (PiS) Czerwiński Andrzej  (PO) Gadowski Krzysztof  (PO) Gawlik Zdzisław  (PO) Gryglas Zbigniew  (N) Hibner Jolanta  (PO) Janowska Małgorzata  (Republikanie) Kasprzak Mieczysław  (PSL) Klawiter Jan  (niez.) Kloc Izabela  (PiS) Kozanecka Ewa  (PiS) Krajewski Wiesław  (PiS) Król Piotr  (PiS) Kubiak […]

Czytaj więcej →

Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce. Załącznik do uchwały Sejmu RP […]

Czytaj więcej →