Plan pracy w formacie PDF Projekty ustaw skierowane do komisji » Projekty uchwał skierowane do komisji » Inne przedłożenia skierowane do komisji » Uchwalone opinie » Uchwalone dezyderaty » Pełne zapisy przebiegu posiedzeń » Posiedzenia komisji: planowane » zrealizowane »

Czytaj więcej →

Lp. Nazwa podkomisji Kod Data powołania Data odwołania 1. Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu FPB01S 29-12-2015 2. Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB02S 29-12-2015 3. Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych FPB03S 29-12-2015 4. Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych FPB04S 29-12-2015 5. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: – o […]

Czytaj więcej →

Sasin Jacek  (PiS) przewodniczący Cichoń Janusz  (PO) zastępca przewodniczącego Długi Grzegorz  (Kukiz15) zastępca przewodniczącego Hennig-Kloska Paulina  (N) zastępca przewodniczącego Masłowska Gabriela  (PiS) zastępca przewodniczącego Skowrońska Krystyna  (PO) zastępca przewodniczącego Szewczak Jan  (PiS) zastępca przewodniczącego Szlachta Andrzej  (PiS) zastępca przewodniczącego Arndt Paweł  (PO) Bielecki Jerzy  (PiS) Biernat Zbigniew  (PiS) Bubula Barbara  (PiS) Cymański Tadeusz  (PiS) Czernow Zofia  (PO) Galla Ryszard  (niez.) Gierada Artur  (PO) Gosiewski Jerzy  (PiS) Grabowski Paweł  (Kukiz15) Janowska Małgorzata  (Republikanie) Jaros Michał  (N) […]

Czytaj więcej →

Do zakresu działania Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki. Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 […]

Czytaj więcej →