Data Temat Numer 20-04-2017 Morska energetyka wiatrowa – perspektywy rozwoju, prezentacja Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. pos. 7. 22-02-2017 Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, szanse i zagrożenia – prezentacja PTPiREE Sprawozdanie z posiedzenia Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej – szanse i zagrożenia” Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej- wyzwania i propozycje działań” pos. 6. 19-10-2016 Magazynowanie energii […]

Czytaj więcej →

Matusiak Grzegorz  /PiS/ przewodniczący Czerwiński Andrzej  /PO/ wiceprzewodniczący Gryglas Zbigniew  /N/ wiceprzewodniczący Komarnicki Władysław  /PO/ wiceprzewodniczący (senator) Nykiel Mirosława  /PO/ wiceprzewodnicząca Piecha Wojciech  /PiS/ wiceprzewodniczący (senator) Warwas Robert  /PiS/ wiceprzewodniczący Biernat Zbigniew  /PiS/ Cieślak Michał  /PiS/ Cieśliński Piotr  /PO/ Czarnobaj Leszek  /PO/  (senator) Dziuk Barbara  /PiS/ Gadowski Krzysztof  /PO/ Galla Ryszard  /niez./ Gawęda Adam  /PiS/  (senator) Glenc Teresa  /PiS/ Hibner Jolanta  /PO/ Janowska Małgorzata  /Republikanie/ Kilian Wiesław  /PO/  (senator) Klawiter Jan  /niez./ Kleina Kazimierz  /PO/  (senator) […]

Czytaj więcej →

Powstał w dniu: 12-01-2016 GRUPA EKSPERTÓW Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki stan na dzień 14.12.2016 r. 1.Dr inż. Andrzej NEHREBECKI– przewodniczący Grupy, powołany 28.01.2016 r. 2.Prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT– powołany 12.05.2016 r. 3.Dr hab. inż. MarekŚCIĄŻKO– powołany 12.05.2016 r. 4.Dr Ryszard TYTKO– powołany 12.05.2016 r. 5.Marian BABIUCH– powołany 08.06.2016 r. 6.Zbigniew KOZAK– powołany 08.06.2016 […]

Czytaj więcej →