Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym obchodzimy rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, będącej symbolem postępu i rozwoju w historii polskiego systemu nauczania pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności dla całego Grona Pedagogicznego i Pracowników za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Praca nauczyciela to nie zawód, ale przede wszystkim powołanie. W tym kontekście nie można zapomnieć o słowach Świętego Jana Pawła II: „Prawdziwy wychowawca uczestniczy więc w życiu młodzieży. Interesuje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach; jako dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i drogi do ich osiągnięcia[…]”. Wiedza i umiejętności przekazywane w procesie wychowawczym to nieoceniony wkład w kształtowanie postaw kolejnych pokoleń dzieci oraz młodzieży.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć wyrazy uznania i serdeczne życzenia. Niech nie zabraknie sił potrzebnych do wypełniania Państwa nauczycielskiej powinności wobec wychowanków. Niech nie zabraknie pasji do realizowania kolejnych celów. Zaś niech największą satysfakcją będzie dla Państwa szacunek oraz wdzięczna pamięć wychowanków.