Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Samorządowca chciałbym życzyć wszystkim pracownikom administracji samorządowej oraz jednostek samorządowych wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu jak i codziennej ciężkiej pracy przyczyniacie się do dobrych zmian oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców.

Niech kolejne lata przynoszą same sukcesy, a społeczna akceptacja Waszych działań będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Z wyrazami uznania

Zbigniew Biernat