W sobotę 16 lutego 2019 roku żegnamy zmarłego 7 lutego b.r. Jana Ferdynanda Olszewskiego – Pierwszego Premiera Wolnej Polski. Ten wybitny polski patriota, polityk, adwokat i publicysta urodził się 20 sierpnia 1930 roku na warszawskim Bródnie. Wywodził się z polskiej rodziny kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami polskiego niepodległościowego ruchu robotniczego. Zakorzeniony bardzo mocno patriotyzm niósł w sobie przez całe swoje życie. W czasie II Wojny Światowej był członkiem konspiracyjnego harcerstwa- Szarych Szeregów, w najmłodszej grupie wiekowej tzw. Zawiszy(od 1943r.) oraz  w drużynie PH-100-BP im. Bolesława Prusa na Nowym Bródnie nosząc pseudonim „Orlik”. Ponadto jako łącznik uczestniczył na terenie Pragi w Powstaniu Warszawskim. W latach 1946-1947 działał w młodzieżowym kole Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Brał wówczas udział w kampanii wyborczej na jego rzecz w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Był absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa- Kuli(1949), ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości (do 1954 roku) a następnie w Zakładzie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (do 1956).

Działalność zawodowa i publiczna w PRL-lata 50.,60. i 70.

 • 1956–1957 był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Po prostu”.
 • 1956–1962 należał do Klubu Krzywego Koła.
 • od 1 maja 1962 przyjęty do wolnomularstwa w niezależnej loży „Kopernik” w Warszawie.
 • w latach 60. był obrońcą w procesach politycznych.
 • W grudniu 1975 był inicjatorem, współautorem oraz sygnatariuszem Listu 59
 • W styczniu 1976 napisał skierowany do Sejmu PRL List 14
 • W 1976 znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.
 • W 1976 uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników.

 

Działalność w latach 80.

 • We wrześniu 1980 włączył się w organizowanie niezależnego związku zawodowego w Warszawie.
 • Z upoważnienia prymasa Józefa Glempa i rodziny księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 i 1985 występował jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie jego zabójców.
 • Od 1982 do 1989 publikował w „Przeglądzie Katolickim”, w 1989 rozpoczął współpracę z „Tygodnikiem Solidarność”.

 

Działalność w III Rzeczypospolitej- Lata 1989–1991

 • Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu
 • W latach 1989–1991 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.
 • W 1989 został członkiem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej
 • W 1990 był współzałożycielem i fundatorem Polskiej Fundacji Katyńskiej
 • Od 1990 należał do Porozumienia Centrum.
 • W wyborach parlamentarnych w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum.

 

Rząd Jana Olszewskiego

 • 6 grudnia 1991 Sejm I kadencji na wniosek Prezydenta powołał go na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.

Działalność od 1992

 • W 1992 wystąpił z Porozumienia Centrum, został założycielem Ruchu dla Rzeczypospolitej.

W 2011 roku doznał udaru mózgu, od tego czasu zmagał się z ciężką chorobą. W listopadzie 2018 roku w wyniku zasłabnięcia trafił do jednego z warszawskich szpitali. Zmarł w dniu 7 lutego 2019 roku.

Cześć i chwała Jego pamięci!

 

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz