ambergold

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po jednomyślnym głosowaniu, powołał do życia nową komisję śledczą.  Głównym jej zadaniem będzie ocenienie prawidłowości i legalności działań wobec Amber Gold przez poprzedni rząd. Ponieważ, istnieje ryzyko licznych zaniechań i uchybień, które doprowadziły do afery na tak szeroką skalę. Komisja szczególny nacisk w swojej pracy będzie koncentrowała na poczynaniach ministrów gospodarki, infrastruktury,  sprawiedliwości, finansów, spraw wewnętrznych oraz podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Amber Gold była firmą zajmującą się  inwestowaniem funduszy w złoto. Kusiła swoich klientów wysokim oprocentowaniem z odsetek. Jednak po trzech latach działalności w 2012 roku ogłosiła upadłość nie wypłacając należnych kwot i ich odsetek swoim klientom.

Komisja do sprawy Amber Gold  liczy dziewięciu członków. Pięcioro z nich, w tym przewodnicząca Małgorzata Wasserman wywodzi się z naszej partii.  Podobnie jak Joanna Kopcińska, Marek Suski, Jarosław Krajewski i Stanisław Pięta.. Witold Zembaczyński (Nowoczesna), Andżelika Możdżanowska ( PSL) Paweł Grabowski ( Kukiz15) i Krzysztof Brejza (PO),- to pozostali członkowie komisji, reprezentujący wszystkie  partie opozycyjne w Sejmie.

Prace komisji  powinny potrwać do kilkunastu miesięcy. W tym czasie zostaną przesłuchani świadkowie oraz zostanie rzetelnie zbadana słuszność kroków podejmowanych przez państwowych urzędników w latach 2009-2012.