Do zakresu działania Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP
(tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

Powołanie komisji: 16-11-2015
Wybór składu: 16-11-2015

tel.: (22) 694-10-42
(22) 694-14-21
(22) 694-10-40
tel./fax: (22) 694-19-40