Oto moje przysłowiowe „strzały w 10-tkę”


I. INWESTYCJE W LUDZI.
1. 1. Projekt Dolina Karpia – ok. 25 mln zł.
2. Program szwajcarski – ponad 13 mln zł
3. Utworzenie i działalność Regionalnego Ośrodka Kultury Dolina Karpia oraz bibliotek publicznych – ponad 3,7 mln zł
4. Święto Karpia i festiwal Karpia
5. Odnowa wszystkich wiejskich domów ludowych oraz OSP – ponad 3,9 mln zł
6. Program budowy kompleksów sportowych, palców zabaw i siłowni plenerowych – ponad 2,1 mln zł
7. Wsparcie i efekty działalności kół gospodyń i gospodarzy wiejskich
8. Modernizacja oraz doposażenie szkół i przedszkoli
9. Inicjatywa odnowy Galicyjskiej Lini Kolejowej – od grudnia 2015 r. ponownie ruszy linia pasażerska PKP nr 94 – Kraków – Oświęcim – Kraków.
10. ENERGYKARTA i system ulg dla mieszkańców w rodzinnych parkach rozrywki.


II. II. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PUBLICZNĄ:
1. 1. Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze – ponad 5 mln zł
2. Budowa Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia (CEKWiT) w Zatorze – ponad 2,5 mln zł
3. Drogi i chodniki – ponad 18 mln zł
4. Obwodnica Zatora – ok 50 mln zł
5. Wodociągi
6. Kanalizacja – ponad 8,5 mln zł
7. Remont i odnowa Kopca Grunwald
8. Budowa terenów inwestycyjnych – ponad 33,5 mln zł
9. Remonty obiektów publicznych
10. Budowa otwartych kompleksów sportowych ok 1,5 mln zł.


III. III. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY I WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW:
1. 1. Energylandia i parki rozrywki rodzinnej – ponad 150 mln inwestycji i ok 250 miejsc pracy .
2. Innowacyjny system ulg podatkowych na tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Dotacje na działalność gospodarczą – ponad 5mln zł/ok 80 dotacji.
4. Autorski program płatnych staży wakacyjnych dla uczniów oraz staże dla osób bezrobotnych o 200 staży – ok. 600 tys. zł.
5. Strefa Aktywności Gospodarczej (50ha) – ponad 155 mln inwestycji przedsiębiorców oraz 292 miejsca pracy.
6. Utworzenie Zasadniczej szkoły Zawodowej w Zatorze
7. Utworzenie Technikum w Zatorze
8. Wdrożenie systemu profesjonalnego doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów
9. Program wsparcia doradczego i trenerskiego dla lokalnych firm
10. Zarejestrowanie w Unii Europejskiej – Karpia Zatorskiego