II. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PUBLICZNĄ:

1. Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze  – ponad 5 mln zł

I.1.2   


2. Budowa Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze i Turystyczne Doliny Karpia (CEKWiT) w Zatorze – ponad 2,5 mln zł

I.2.1    I.2.5


3. Drogi i chodniki – ponad 18 mln zł

  I.3.4 


4. Obwodnica Zatora – ok 50 mln zł

 I.4.2 I.4.3 I.4.4 


5. Wodociągi

I.5.1    DSC_2067


 

6. Kanalizacja – ponad 8,5 mln zł

    


7. Remont i odnowa Kopca Grunwald

  I.7.5 


8. Budowa terenów inwestycyjnych – ponad 33,5 mln zł

    


9. Remonty obiektów publicznych

    


10. Budowa otwartych kompleksów sportowych ok 1,5 mln zł.

  I.10.3