Data Temat Numer 20-04-2017 Morska energetyka wiatrowa – perspektywy rozwoju, prezentacja Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. pos. 7. 22-02-2017 Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, szanse i zagrożenia – prezentacja PTPiREE Sprawozdanie z posiedzenia Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej – szanse i zagrożenia” Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej- wyzwania i propozycje działań” pos. 6. 19-10-2016 Magazynowanie energii […]

Czytaj więcej →

Matusiak Grzegorz  /PiS/ przewodniczący Czerwiński Andrzej  /PO/ wiceprzewodniczący Gryglas Zbigniew  /N/ wiceprzewodniczący Komarnicki Władysław  /PO/ wiceprzewodniczący (senator) Nykiel Mirosława  /PO/ wiceprzewodnicząca Piecha Wojciech  /PiS/ wiceprzewodniczący (senator) Warwas Robert  /PiS/ wiceprzewodniczący Biernat Zbigniew  /PiS/ Cieślak Michał  /PiS/ Cieśliński Piotr  /PO/ Czarnobaj Leszek  /PO/  (senator) Dziuk Barbara  /PiS/ Gadowski Krzysztof  /PO/ Galla Ryszard  /niez./ Gawęda Adam  /PiS/  (senator) Glenc Teresa  /PiS/ Hibner Jolanta  /PO/ Janowska Małgorzata  /Republikanie/ Kilian Wiesław  /PO/  (senator) Klawiter Jan  /niez./ Kleina Kazimierz  /PO/  (senator) […]

Czytaj więcej →

Powstał w dniu: 12-01-2016 GRUPA EKSPERTÓW Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki stan na dzień 14.12.2016 r. 1.Dr inż. Andrzej NEHREBECKI– przewodniczący Grupy, powołany 28.01.2016 r. 2.Prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT– powołany 12.05.2016 r. 3.Dr hab. inż. MarekŚCIĄŻKO– powołany 12.05.2016 r. 4.Dr Ryszard TYTKO– powołany 12.05.2016 r. 5.Marian BABIUCH– powołany 08.06.2016 r. 6.Zbigniew KOZAK– powołany 08.06.2016 […]

Czytaj więcej →

Plan pracy w formacie PDF Projekty ustaw skierowane do komisji » Projekty uchwał skierowane do komisji » Inne przedłożenia skierowane do komisji » Uchwalone opinie » Uchwalone dezyderaty » Pełne zapisy przebiegu posiedzeń » Posiedzenia komisji: planowane » zrealizowane »

Czytaj więcej →

Suski Marek  (PiS) przewodniczący Karpiński Włodzimierz  (PO) zastępca przewodniczącego Malik Ewa  (PiS) zastępca przewodniczącego Sitarski Krzysztof  (Kukiz15) zastępca przewodniczącego Zubowski Wojciech  (PiS) zastępca przewodniczącego Ardanowski Jan Krzysztof  (PiS) Arent Iwona  (PiS) Aziewicz Tadeusz  (PO) Bańkowski Paweł  (PO) Biernat Zbigniew  (PiS) Czerwiński Andrzej  (PO) Gadowski Krzysztof  (PO) Gawlik Zdzisław  (PO) Gryglas Zbigniew  (N) Hibner Jolanta  (PO) Janowska Małgorzata  (Republikanie) Kasprzak Mieczysław  (PSL) Klawiter Jan  (niez.) Kloc Izabela  (PiS) Kozanecka Ewa  (PiS) Krajewski Wiesław  (PiS) Król Piotr  (PiS) Kubiak […]

Czytaj więcej →

Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce. Załącznik do uchwały Sejmu RP […]

Czytaj więcej →

Plan pracy w formacie PDF Projekty ustaw skierowane do komisji » Projekty uchwał skierowane do komisji » Inne przedłożenia skierowane do komisji » Uchwalone opinie » Uchwalone dezyderaty » Pełne zapisy przebiegu posiedzeń » Posiedzenia komisji: planowane » zrealizowane »

Czytaj więcej →

Lp. Nazwa podkomisji Kod Data powołania Data odwołania 1. Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu FPB01S 29-12-2015 2. Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB02S 29-12-2015 3. Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych FPB03S 29-12-2015 4. Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych FPB04S 29-12-2015 5. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: – o […]

Czytaj więcej →

Sasin Jacek  (PiS) przewodniczący Cichoń Janusz  (PO) zastępca przewodniczącego Długi Grzegorz  (Kukiz15) zastępca przewodniczącego Hennig-Kloska Paulina  (N) zastępca przewodniczącego Masłowska Gabriela  (PiS) zastępca przewodniczącego Skowrońska Krystyna  (PO) zastępca przewodniczącego Szewczak Jan  (PiS) zastępca przewodniczącego Szlachta Andrzej  (PiS) zastępca przewodniczącego Arndt Paweł  (PO) Bielecki Jerzy  (PiS) Biernat Zbigniew  (PiS) Bubula Barbara  (PiS) Cymański Tadeusz  (PiS) Czernow Zofia  (PO) Galla Ryszard  (niez.) Gierada Artur  (PO) Gosiewski Jerzy  (PiS) Grabowski Paweł  (Kukiz15) Janowska Małgorzata  (Republikanie) Jaros Michał  (N) […]

Czytaj więcej →