Data Temat Numer
20-04-2017 Morska energetyka wiatrowa – perspektywy rozwoju, prezentacja Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. pos. 7.
22-02-2017 Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, szanse i zagrożenia – prezentacja PTPiREE
Tekst dokumentu Sprawozdanie z posiedzenia
Tekst dokumentu Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej – szanse i zagrożenia”
Tekst dokumentu Prezentacja „Rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej- wyzwania i propozycje działań”
Retransmisja posiedzenia
pos. 6.
19-10-2016 Magazynowanie energii elektrycznej – technologie, zastosowania, perspektywy.
Tekst dokumentu Sprawozdanie z posiedzenia
Tekst dokumentu Prezentacja „Magazynowanie energii elektrycznej – technologie, zastosowania, perspektywy”
Retransmisja posiedzenia
pos. 5.
06-07-2016 1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski z punktu widzenia przemysłowych odbiorców energii – prezentacja Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. 2. Rola i znaczenie wielkich odbiorców dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
Tekst dokumentu Sprawozdanie z posiedzenia
Retransmisja posiedzenia
pos. 4.
18-05-2016 1. Fundusze UE dla modernizacji polskiej energetyki. Jak skutecznie wykorzystać unijne środki w energetyce – referuje Henryk Baranowski, prezes PGE SA. 2. Sprawy organizacyjne – uzupełnienie składu Prezydium.
Tekst dokumentu Sprawozdanie z posiedzenia
Retransmisja posiedzenia
pos. 3.
11-05-2016 Energetyka oparta na węglu. 1. Dostępne, czyste technologie węglowe – referuje prof. Marek Ściążko 2. Opłacalność inwestowania w elektrownie węglowe – referuje prof. Waldemar Kamrat 3. Zespół Elektrowni PAK – studium przypadku
Tekst dokumentu Sprawozdanie z posiedzenia
Retransmisja posiedzenia
pos. 2.
28-01-2016 Wybór prezydium Zespołu, sprawy organizacyjne pos. 1.