Powstał w dniu: 12-01-2016

GRUPA EKSPERTÓW
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
stan na dzień
14.12.2016 r.
1.Dr inż. Andrzej NEHREBECKI– przewodniczący Grupy, powołany 28.01.2016 r.
2.Prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT– powołany 12.05.2016 r.
3.Dr hab. inż. MarekŚCIĄŻKO– powołany 12.05.2016 r.
4.Dr Ryszard TYTKO– powołany 12.05.2016 r.
5.Marian BABIUCH– powołany 08.06.2016 r.
6.Zbigniew KOZAK– powołany 08.06.2016 r.
7.Jacek JANAS– powołany 14.12.2016 r.
8.Dr Marek WASZKOWIAK– powołany 14.12.2016 r.