Data Temat Numer
20-04-2017 Ilość i jakość świadczonych usług w szpitalach powiatowych; Wyzwania szpitali powiatowych w kontekście reformy systemu ochrony zdrowia. Retransmisja posiedzenia
pos. 15.
22-03-2017 1. Bezrobocie w wieku 50+, 60+; 2. Niepełnosprawność – komisje orzekające, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, polityka państwa – referuje min. S.Szwed z MRPiPS. Retransmisja posiedzenia
pos. 14.
22-02-2017 Mieszkanie (+) – praktyczna realizacja programu w małych miejscowościach. Retransmisja posiedzenia
pos. 13.
11-01-2017 1. Publiczny transport zbiorowy; 2. Zatwierdzenie planu pracy Zespołu na 2017 rok.
Tekst dokumentu Plan pracy Zespołu na 2017 rok
Retransmisja posiedzenia
pos. 12.
14-12-2016 Plan pracy Zespołu na 2017 rok. Retransmisja posiedzenia
pos. 11.
16-11-2016 1. Projekt ustawy o sieci szpitali ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych 2. Projekt ustawy o państwowym ratownictwie medycznym Retransmisja posiedzenia
pos. 10.
05-10-2016 Spotkanie z ministrem infrastruktury i budownictwa, p.Andrzejem Adamczykiem. Retransmisja posiedzenia
pos. 9.
20-07-2016 Spotkanie z p. Mateuszem Morawieckim, Wicepremierem i Ministrem Rozwoju. Retransmisja posiedzenia
pos. 8.
09-06-2016 Spotkanie z przedstawicielami Związku Miast Polskich. Retransmisja posiedzenia
pos. 7.
28-04-2016 Dyskusja nt. problemów mieszkańców Polski powiatowo-gminnej; spotkanie z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich. Retransmisja posiedzenia
pos. 6.
16-03-2016 Problemy mieszkańców Polski powiatowo-gminnej – spotkanie z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich. Retransmisja posiedzenia
pos. 5.
24-02-2016 Problem infrastruktury drogowej i kolejowej na poziomie powiatów – w miejscowościach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Retransmisja posiedzenia
pos. 4.
29-01-2016 Ustalenie ramowego planu pracy Zespołu na 2016 rok oraz zmiany w regulaminie Zespołu. Retransmisja posiedzenia
pos. 3.
28-01-2016 Ustalenie ramowego planu pracy Zespołu na 2016 rok oraz zmiany w regulaminie Zespołu. Retransmisja posiedzenia
pos. 2.
02-12-2015 Wybór prezydium Zespołu pos. 1.