03-11-2016 1. Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca: a) wykorzystania środków przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe dla PSP i OSP w latach 2012-2016, b) wykorzystania środków przekazanych z budżetu MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG w roku 2016; 2. Sprawy różne. Retransmisja posiedzenia
pos. 5.
20-10-2016 Sprawy bieżące pos. 4.
08-06-2016 Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na temat systemu finansowania OSP. Retransmisja posiedzenia
pos. 3.
13-01-2016 Spotkanie świąteczno-noworoczne pos. 2.
25-11-2015 Wybór prezydium Zespołu pos. 1.