Batalia na temat osób niepełnosprawnych trwa. Oskarża się rząd PiS, iż nic nie robi w kierunku tychże osób, w ich sprawie. Zarzuca się, że PiS nie myśli w ogóle o tych osobach i pozostawia je samym sobie. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Należy pamiętać, iż to poprzednia rządząca koalicja PO i PSL nie zrobiła praktycznie nic w sprawie osób niepełnosprawnych przez cały okres swoich rządów. PiS nie zapomniał o tych osobach, wspiera ich poprzez dodatki do renty socjalnej czy też aktywizację zawodową.

 

Dokonano już między innymi:

 • 12.2016r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
 • 03.2017r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1948);
 • 03.2017r.-28.02.2018r. podniesienie renty socjalnej o kwotę 98,65 zł z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł ( Dz. U. z 2013r. poz. 982 ze zm.);
 • 06.2017r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935);
 • 07.2017r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz ( Dz. U. z 2017 r. poz. 777);
 • 08.2017r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1886);
 • 12.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2468);
 • 01.2018r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1428);
 • 02.2018r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz. U. z 2018 r. poz. 138);
 • 03.2018r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018r. poz. 511);
 • 03.2018r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2494);
 • 05.2018r. złożony w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (podwyższenie renty socjalnej z kwoty 865,03 zł do kwoty 1029,80 zł)nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września 2018 roku, z mocą prawną od 1 czerwca 2018 roku;
 • 05.2018r. zmiany w ustawie o rencie socjalnej ( Dz. U. 2018 poz. 933). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą prawną od dnia 1 czerwca 2018r.
 • 05.2018r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. 2018 poz. 932). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Ponadto ze względu na protest i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podczas spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych Rząd z Parlamentarzystami, na którego czele stoi  pan Premier Mateusz Morawiecki; przedstawił kolejne punkty planu odnośnie wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Ma to być między innymi:

 • utworzenie Specjalnego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • utworzenie „ Daniny Solidarnościowej”.

Rozmowy w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych wciąż trwają.

Zmiany dotyczące tychże osób mają nastąpić do końca maja b.r.