Sekretarz grupy: Michał Garganisz, tel. 48 22 694-18-61, e-mail michal.garganisz@sejm.gov.pl

 Ukonstytuowała się w dniu 29-01-2016
  1. Naimski Piotr   /PiS/  –  przewodniczący
  2. Czudowska Dorota   /PiS/  –  wiceprzewodnicząca (senator)
  3. Mazurek Beata   /PiS/  –  wiceprzewodnicząca
  4. Morawiecki Kornel   /WiS/  –  wiceprzewodniczący
 1. Apel Piotr   /Kukiz15/
 2. Arent Iwona   /PiS/
 3. Babinetz Piotr   /PiS/
 4. Biernat Zbigniew   /PiS/
 5. Czech Anna   /PiS/
 6. Dziuk Barbara   /PiS/
 7. Filipiak Ewa   /PiS/
 8. Gołojuch Kazimierz   /PiS/
 9. Gosiewska Małgorzata   /PiS/
 10. Grabowski Arkadiusz   /PiS/  (senator)
 11. Grabowski Paweł   /Kukiz15/
 12. Jarubas Krystian   /PSL/
 13. Jędrysek Mariusz Orion   /PiS/
 14. Kaczorowska Alicja   /PiS/
 15. Klawiter Jan   /niez./
 16. Kołakowski Robert   /PiS/
 17. Kuchciński Marek   /PiS/
 18. Machałek Marzena   /PiS/
 19. Masłowska Gabriela   /PiS/
 20. Matusiewicz Andrzej   /PiS/
 21. Milczanowska Anna   /PiS/
 22. Mularczyk Arkadiusz   /PiS/
 23. Pięta Stanisław   /PiS/
 24. Siarka Edward   /PiS/
 25. Sobecka Anna Elżbieta   /PiS/
 26. Szlachetka Jarosław   /PiS/
 27. Szwed Aleksander   /PiS/  (senator)
 28. Szymańska Ewa   /PiS/
 29. Świat Jacek   /PiS/
 30. Terlecki Ryszard   /PiS/
 31. Warzocha Artur   /PiS/  (senator)
 32. Wróblewska Krystyna   /PiS/
 33. Zając Alicja   /PiS/  (senator)