Nr posiedzenia Sejmu: 36
Data: 24-02-2017
Tytuł: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232).

Nr posiedzenia Sejmu: 36
Data: 24-02-2017
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1249).

Nr posiedzenia Sejmu: 32
Data: 15-12-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1143 i 1148).

Nr posiedzenia Sejmu: 32
Data: 13-12-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 881 i 1094).

Nr posiedzenia Sejmu: 30
Data: 16-11-2016
Tytuł: Pytania w sprawach bieżących w sprawie zaniżania podatku akcyzowego od pojazdów importowanych.

Nr posiedzenia Sejmu: 30
Data: 16-11-2016
Tytuł: Pytania w sprawach bieżących w sprawie podatku od samochodów nowo rejestrowanych.

Nr posiedzenia Sejmu: 30
Data: 15-11-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. (druki nr 875 i 947).

Nr posiedzenia Sejmu: 30
Data: 15-11-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. (druki nr 875 i 947).

Nr posiedzenia Sejmu: 30
Data: 15-11-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. (druki nr 876 i 948).

Nr posiedzenia Sejmu: 28
Data: 19-010-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881). 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917).

Nr posiedzenia Sejmu: 27
Data: 04-10-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).

Nr posiedzenia Sejmu: 26
Data: 23-09-2016
Tytuł: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2014 r. (druk nr 547) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 586).

Nr posiedzenia Sejmu: 23
Data: 21-07-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 629 i 743).

Nr posiedzenia Sejmu: 23
Data: 20-07-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 716 i 725).

Nr posiedzenia Sejmu: 23
Data: 20-07-2016
Tytuł: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r.˝ (druk nr 555) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 641).

Nr posiedzenia Sejmu: 21
Data: 21-06-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 559 i 614).

Nr posiedzenia Sejmu: 21
Data: 21-06-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600).

Nr posiedzenia Sejmu: 21
Data: 18-05-2016
Tytuł: Oświadczenie w sprawie Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Nr posiedzenia Sejmu: 21
Data: 22-06-2016
Tytuł: Oświadczenie w sprawie Miedzynarodowego Dnia Uchodźcy

Nr posiedzenia Sejmu: 20
Data: 09-06-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 461).

Nr posiedzenia Sejmu: 19
Data: 18-05-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 461).

Nr posiedzenia Sejmu: 19
Data: 18-05-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476).

Nr posiedzenia Sejmu: 19
Data: 18-05-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o efektywności energetycznej (druki nr 426 i 455).

Nr posiedzenia Sejmu: 19
Data: 18-05-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365).

Nr posiedzenia Sejmu: 18
Data: 12-05-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324).

Nr posiedzenia Sejmu: 18
Data: 11-05-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 366 i 489).

Nr posiedzenia Sejmu: 18
Data: 11-05-2016
Tytuł: Oświadczenia – Dzień Flagi RP

Nr posiedzenia Sejmu: 17
Data: 27-04-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 427).

Nr posiedzenia Sejmu: 16
Data: 12-04-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 372).

Nr posiedzenia Sejmu: 15
Data: 31-03-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 301).

Nr posiedzenia Sejmu: 13
Data: 10-03-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druki nr 218 i 271).

Nr posiedzenia Sejmu: 13
Data: 10-03-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Nr posiedzenia Sejmu: 12
Data: 25-02-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 221).

Nr posiedzenia Sejmu: 11
Data: 10-02-2016
Tytuł: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druki nr 164 i 210).

Nr posiedzenia Sejmu: 11
Data: 09-02-2016
Tytuł: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216).

Nr posiedzenia Sejmu: 9
Data: 28-01-2016
Tytuł: Informacja bieżąca w sprawie zadłużenia samorządów